Algemene Voorwaarden 

PHILODENDRON BVBA uitgeverij verkoopsvoorwaarden
Door de aankoop van PHILODENDRON BVBA -ondernemingsnummer BE 0474.991.875- producten gaat u akkoord met de hierop volgende verkoopsvoorwaarden. Gelieve deze verkoopsvoorwaarden grondig te lezen vooraleer u een bestelling plaatst. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben geen invloed op uw rechten als consument.
 
TERUGNAME
U kijkt de producten na bij ontvangst en brengt PHILODENDRON BVBA binnen de 14 dagen na levering op de hoogte als het product niet bevalt. Eens dat deze 14 dagen verlopen zijn, wordt ervan uitgegaan dat u de producten hebt geaccepteerd. Teruggestuurde producten moeten terugbezorgd worden per geregistreerde zending (aangetekend schrijven , per koeriersdienst,…) waarbij de kosten voor u zijn. Het artikel moet op gepaste wijze zijn verzekerd tegen verlies en/of beschadiging tijdens het transport. PHILODENDRON BVBA is niet verantwoordelijk voor verlies van zendingen tijdens het vervoer en zal dan ook geen vergoeding betalen als dit zich mocht voordoen. U bent wettelijk verplicht zorg te dragen voor de producten. U krijgt uw geld teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulering, met uitzondering van de verzendingskosten. Indien u de producten na annulering niet terugstuurt, behoudt PHILODENDRON BVBA zich het recht voor de kosten voor het ophalen van de producten bij u te verhalen. U bent verantwoordelijk voor elke schade die door u veroorzaakt wordt. Teruggezonden artikelen moeten vergezeld zijn van uw gegevens, zoals naam, adres, de oorspronkelijke aankoopdatum en het factuur- en/of bestelnummer. In gebruik genomen artikelen kunnen niet worden vergoed. Om het terugzenden van een artikel te organiseren, neemt u best contact op met administratie@philodendron.be of op het telefoonnummer +32 (0)3 298 47 90 

BESCHIKBAARHEID

Bestellingen zijn onderworpen aan de beschikbare voorraad. Als het gewenste product niet in voorraad is, zal PHILODENDRON BVBA met u contact opnemen en één van de volgende alternatieven voorstellen: 1. Een ander artikel – als het artikel van een lagere waarde is, zal er een terugbetaling gebeuren. Heeft het artikel een hogere waarde, dan zal er een bijkomende betaling worden gevraagd voor het artikel wordt opgestuurd. 2. Een terugbetaling van de waarde van het bestelde artikel. Indien Philodendron BVBA er niet in slaagt contact met u op te nemen, behoudt Philodendron bvba zich het recht voor om zonder bijkomende kosten een gepast alternatief te leveren.
 
BESCHERMING VAN DE KLANTGEGEVENS EN PERSOONLIJKE GEGEVENS
PHILODENDRON BVBA zal op geen enkele wijze en op geen enkel moment uw gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan derden. De gegevens die PHILODENDRON BVBA verzamelt worden gebruikt om uw bestellingen in te vullen en voor in-house marketingcampagnes. Deze informatie wordt op rechtmatige wijze verkregen volgens de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens van 1998.
 
VERANTWOORDELIJKHEID
Voor zover toegestaan door de wet is PHILODENDRON BVBA in volgende omstandigheden niet verantwoordelijk voor directe, indirecte gevolgschade of verlies dat voortvloeit uit de producten of diensten die via deze site werden verkocht of waarnaar op deze site werd verwezen: 1. Verliezen die door geen van beide partijen te voorzien waren bij het afsluiten van het contract. 2. Verliezen die niet werden veroorzaakt door contractbreuk door PHILODENDRON BVBA of haar leveranciers.
 
BETALINGEN
Tenzij er een kredietlijn werd geopend en toegekend moeten alle betalingen uitgevoerd zijn vooraleer de artikelen worden verzondenIn aanwezigheid van een kredietlijn moeten betalingen ten laatste 14 dagen na facturatie uitgevoerd worden. PHILODENDRON BVBA behoudt zich het recht voor bij laattijdige betaling leveringen tegen te houden en op te schorten. We slaan geen kredietkaartgegevens op, noch delen we de klantengegevens met derden.
 
PRIJZEN
De prijzen vermeld op de website zijn in Euro inclusief BTW. Prijzen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving en zullen enkel voorafgaand aan de overeenkomst worden gemaakt. Kosten voor levering, kredietkaartkosten en eventuele invoerrechten zijn extra.
 
BIJKOMENDE INFORMATIE
Foto’s en beschrijvingen op de website zijn een indicatie van de producten die PHILODENDRON BVBA levert. PHILODENDRON BVBA tracht deze zo accuraat mogelijk te maken maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor kleine verschillen en inconsistenties.
 
JURISDICTIE
Deze overeenkomst komt tot stand en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Deze rechtbank wordt uitdrukkelijk door beide partijen als enig bevoegde jurisdictie erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de Klant en PHILODENDRON BVBA wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.